Archiwum szkolne

 HISTORIA NASZEJ SZKOŁY (ZAPISANA W KRONICE SZKOŁY) 

Oto zapiski pochodzące z naszej kroniki szkolnej. Z oczywistych powodów dokonano wyboru i licznych skrótów. Żałujemy też, że nie możemy zaprezentować Wam oryginalnej szaty graficznej. Zanurzmy się teraz w lekturę i stańmy się bogatsi w wiedzę o NASZEJ DOBREJ, KOCHANEJ, SZKOLE NR 29.

ROK 1960/1961 

29 IX 1960r. "W NOWEJ SZKOLE..." Dzieci dzielnicy "Marczuk" rozpoczęły rok szkolny w gościnnej Szkole Tysiąclecia Nr 24. W Szkole Nr 29 uroczysta inauguracja roku nastąpiła w dniu 29 IX 1960 r. Serdeczne przemówienie wygłosił Kierownik szkoły - Jerzy Kowalewski. Nowa, estetyczna i przestronna szkoła w dzielnicy "Marczuk" jest wynikiem rzetelnej pracy Kolejarzy.

20 IX 1960r. "Krzyżacy" Film "Krzyżacy cieszył się niebywałą frekwencją! Tę projekcję podziwiały dzieci klas starszych (piątych, szóstej i siódmej). Młodzi aktorzy - Mieczysław Kalenik i Grażyna Staniszewska uświetnili swoją obecnością premierę filmu "Krzyżacy" w Białymstoku.

22 XI 1960r. Dzieci klas starszych uczestniczyły w projekcji filmu "Szatan z siódmej klasy". Interpretacja postaci Adasia (J. Skwark) i melodyjna piosenka "Lato" zyskały wśród małych kinomanów licznych entuzjastów.

KWIECIEŃ 1961r. "TROSKA O ESTETYKĘ" W kwietniu wszystkie klasy przystąpiły do gremialnego porządkowania kwietników. Dzieci "wyrywały" z ziemi kamienie i cegły. Po uporządkowaniu trawników zasiano trawę i zasadzono małe topole. Teren przed szkołą nabrał estetycznego wyglądu .
7 V 1961 r. "Pochód Gwiaździsty" "Pochód Gwiaździsty" był imprezą uroczyście zamykającą "Dni Oświaty Książki i Prasy" w Białymstoku. Uczestniczyły wszystkie szkoły miasta. Szkoła Podstawowa Nr 29 zaprezentowała literaturę dziecięcą. Uczniowie kreowali bohaterów lub sceny figuratywne. Za pomysłową, trafną organizację wystąpienia nasza szkoła otrzymała dyplomy uznania oraz nagrodę Kuratorium.

7 VI 1961r. "Wycieczka do Białowieży" Wyprawę tę sfinansował Komitet Rodzicielski. Zużytkowano też nagrodę Kuratorium. Uczestnikami byli bohaterowie "Pochodu Gwiaździstego" i najlepsi uczniowie. Dzieci zwiedziły Park Narodowy, rezerwat żubrów i muzeum.

LIPIEC 1961r. Grupa dzieci dwa tygodnie swoich wakacji poświęciła pracy społeczno - użytecznej. Pomogły one nauczycielce języka polskiego, Janinie Kozak, usystematyzować księgozbiór biblioteczny i założyć katalogi - alfabetyczny i działowy.

 

ROK 1961/1962 

1 IX 1961r. Powstaje pierwszy oddział przedszkolny. W uroczystościach inauguracyjnych roku szkolnego 1961/1962 uczestniczy Rozgłośnia Polskiego Radia Białystok, która transmituje ich przebieg. Założenie klasy przedszkolnej w naszej szkole - to eksperyment pierwszy w województwie, a czwarty w Polsce.

8 IX 1961r. "Dzień Kolejarza" Oddział Drogowy PKP bardzo sumiennie pełni funkcję Komitetu Opiekuńczego - aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły. W Dniu Kolejarza dzieci Szkoły Podstawowej Nr 29 w Teatrze im. A. Węgierki złożyły kolejarzom serdeczne podziękowania i życzenia wielkich sukcesów w pracy zawodowej. Szkoła ufundowała efektowne wiązanki i kosz kwiatów.

1961/62r. "Spółdzielnia uczniowska" W roku szkolnym 1961/1962 Spółdzielnia Uczniowska prowadziła sprzedaż artykułów papierniczych i słodyczy.

"Akwarium" Gabinet biologiczny zorganizowała P. Krystyna Popko. Dysponuje on własną biblioteką specjalistyczną. Znajduje się tu też akwarium z rzadkimi gatunkami ryb, małe akwaria - z hodowlą roślin wodnych i młodych rybek.

20 V 1962r. Na "Pochodzie Gwiaździstym" nasza szkoła zaprezentowała barwnie zilustrowaną baśń Andersena "Królowa śniegu". Nasza prezentacja odbywała się pod hasłem: "Dobro zwycięża zło". W wyniku decyzji jury pochodu uzyskaliśmy dyplom za zajęcie III miejsca.

1962r. "ZHP" ZHP w naszej szkole jest reprezentowane przez Szczep "Watra", składający się z ośmiu zastępów im. M. Konopnickiej. Funkcję szczepowej pełni Krystyna Żukowska. 39 BD Harcerek zaszczytnie wyróżniła się na terenie hufca - zajęła III miejsce we współzawodnictwie. "Świat Młodych" z dn. 5 V 1962r. w reportażu "Wyprawa odważnych" pisał o harcerzach naszej szkoły.

CZERWIEC 1962r. "Wycieczki" W czerwcu b.r. zostały zorganizowane dwie wycieczki krajoznawcze. Trasa pierwszej wiodła przez Kraków, Wieliczkę, do Zakopanego. Celem drugiej była Warszawa.

25 VI-20 VII 1962r. "Półkolonie w naszej szkole" Analogicznie jak w roku ubiegłym zorganizowano w szkole półkolonie. Program był dość urozmaicony. Jedynym mankamentem tych półkolonii było leżakowanie (zorganizowane w sali gimnastycznej).

 

ROK 1963/1964 

21-26 I 1963r. Długotrwałe, wielkie mrozy uniemożliwiły systematyczną naukę. Ogromne opady śnieżne utrudniały dowóz węgla. W całym kraju nastąpiła oficjalna przerwa w nauce, usankcjonowana zarządzeniem Ministra Oświaty.

MAJ 1963r. "Nowa scena" Akademia pierwszomajowa wyróżniła się szczególnie odświętnym charakterem. Komitet Opiekuńczy Kolejarzy oddał w końcu kwietnia do użytku nową i piękną scenę. Kolejarze zmontowali ją w naszej sali gimnastycznej szybko i estetycznie.

23 IX 1963r. "Praca społeczna" Młodzież wzięła udział w pracach społecznych w Dojlidach. Na oczyszczonym i uporządkowanym terenie powstanie ośrodek wodno - wypoczynkowy.

WRZESIEŃ 1963r. "Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3" Od września w naszej szkole rozpoczęła naukę młodzież ZSZ Nr 3. Lekcje odbywają się po południu. Mimo koegzystencji obu szkół w jednym budynku nie notowaliśmy - jako gospodarze - przykrych incydentów. Dziewczęta popołudniowej szkoły systematycznie prowadzą gazetkę aktualnych wydarzeń, odbywają się wspólne akademie, obie dyrekcje pracują na zasadzie porozumienia i serdecznej pomocy.

KWIECIEŃ 1964r. "Zuchy przyrzekają" W kwietniu 1964r. w naszej szkole odbyła się uroczystość obietnicy zuchowej. Drużyną "Słoneczne Promyki" opiekuje się P. Barbara Żmudzka.

 

ROK 1964/1965

WRZESIEŃ 1964r. "Praca społeczna dzieci" Uczniowie systematycznie plantowali teren przeznaczony na boisko szkolne. Dołożyli wielu starań i wykazali wiele dobrej woli, by pomóc w doprowadzeniu terenu przyszkolnego do należytego porządku.

PAŹDZIERNIK 1964r. "Uniwersytet dla Rodziców" 15 października 1964r. w naszej szkole rozpoczął systematyczną działalność Uniwersytet dla Rodziców. Prelekcje przygotowują nauczyciele. Ta forma pracy zbliża środowisko do szkoły, pozwala na pełniejsze nawiązanie kontaktów z rodzicami, którzy chętnie uczęszczają na spotkania śródokresowe i biorą udział w dyskusji.

"Nasze topole!" Uczniowie klas VII w ramach czynu społecznego podjęli zobowiązanie zadrzewienia terenu przyszkolnego. Pod nadzorem doświadczonego ogrodnika starannie zasadzili młode topole

 

ROK 1965/1966 

"Wielki remont" Rok szkolny 1965/1966 upłynął pod znakiem wielkiego remontu. W ramach pracy dokonano napraw posadzek, a także pomalowano wnętrza wszystkich pomieszczeń.



ROK 1966/1967


"Po pierwszym dzwonku" Zadzwonił po raz pierwszy dzwonek szkolny. Będzie to rok szczególny w naszej pracy, bowiem po raz pierwszy realizować będziemy program ośmioklasowej szkoły podstawowej.

MAJ 1967r. "Wędrujemy, wędrujemy" Staraniem Kierownictwa szkoły i nauczycieli zorganizowano 5-dniową wycieczkę. Była ona nagrodą za dobrą zbiórkę makulatury. W ramach wycieczki młodzież zwiedziła Kraków i jego okolice.

18 CZERWIEC 1967r. "Żegnaj szkoło" Pod takim hasłem odbyła się uroczystość pożegnalna pierwszych w historii szkoły ośmioklasistów.

ROK 1967/1968 

"Nasze audycje radiowe" Cieszą się wielkim powodzeniem. Są one jedną z form pracy Samorządu Szkolnego, któremu patronuje P. Wiktor Grądzki. Przygotowane starannie przez grupę redakcyjną, nadawane z okazji uroczystości państwowych i szkolnych, reprezentują coraz doskonalszy poziom. Z ciekawą inicjatywą wyszli w roku bieżącym uczniowie organizacji. Ogłoszony bowiem został konkurs na nazwę radiowęzła szkolnego. W wyniku głosowania ustalono, że zwać się będzie "Mikrus".

CZERWIEC 1968r. "Na biwaku" 39 BD Harcerek i 75 BD Harcerzy dn. 10 czerwca 1968 r. o godz. 17 wyjechała na upragniony biwak do Zielonej.

Tak kończy się pierwszy tom kroniki szkolnej. Druga księga na samym początku zamyka okres dziesięciolecia działalności szkoły.

 ROK 1970 

"2 września 1970 roku. Ponad 1200 dzieci podążało do naszej szkoły. Odświętnie ubrane, z kwiatami w dłoniach szły, by rozpocząć kolejny rok nauki, szły uśmiechnięte po dalszą wiedzę, tak bardzo przydatną później w dorosłym życiu".
W kronice zamieszczono artykuł wycięty z gazety, w którym autor pisze o naszej szkole. "Dla uczniów i środowiska" 10 LAT SZKOŁY NR 29 W szkołach położonych w centrum Białegostoku niż demograficzny daje się już zauważać. (...) Do Szkoły Podstawowej Nr 29 na Marczuku, przed 10 laty budowanej dla 480 dzieci, uczęszcza dziś 1200 uczniów klas I - VIII i 40 maluchów z klasy przedszkolnej. Gdy dodamy jeszcze uzupełniającą wykształcenie grupę dorosłych, młodzież zdobywającą fach w ramach doskonalenia zawodowego i uczestników pracy pozalekcyjnej - nikogo nie zdziwi, że w budynku panuje ruch od godz. 8 - 20 (...).

 I tak oto zaczyna się drugie dziesięciolecie szkoły, obejmujące lata 1970 - 1980.

ROK 1972/1973/1974

1972r. Uczniowie Szkoły Podst. Nr 29 poprzez zbiórkę makulatury uzyskaną kwotę przekazali na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. (Zapis ten pochodzi z artykułu zamieszczonego w gazecie).

Obecnie do naszej szkoły uczęszcza 830 dzieci. Uczy 32 nauczycieli. Nasza szkoła posiada 16 sal lekcyjnych, w których uczy się 25 klas.

ROK 1972/1973 Rok szkolny rozpoczęliśmy pod znakiem wielkich zmian. Według zarządzenia Ministra Oświaty rok szkolny został podzielony na 2 semestry. Pierwszy dzień tygodnia stał się dniem apelowym. Uczniowie zostali podzieleni na grupy wiekowe: kl. I-III "Pacholęta", IV-V "Sztubacy", VI-VIII "Żacy". Każda grupa organizuje oddzielne apele, każda ma własny hymn. Obowiązują stroje apelowe - biel i granat, oraz stroje szkolne - granat. Przed daną lekcją przewodniczący Samorządu Klasowego zdaje raport nauczycielowi o stanie klasy.

PAŹDZIERNIK 1973r. "W pustyni i w puszczy" Film Ślesickiego "W pustyni i w puszczy" cieszył się w całym kraju ogromnym powodzeniem. Uczniowie naszej szkoły obejrzeli film z zainteresowaniem.

KWIECIEŃ 1974r. "Ekspedycja 30" 10-osobowe grupy przedstawicieli klas V - VIII zaprezentowały na uroczystym zebraniu dn. 23 IV 1974r. wykonane zadania konkursowe z cyklu "Ekspedycja 30". Zwyciężyła klasa VIII a, która oprócz informacji o historii samochodów: "Od warszawy do fiata", zaprezentowała bogatą część artystyczną, obfitującą w wiersze i piosenki o Warszawie.

"Konkurs wiedzy o Białostocczyźnie" 25 IV 1974r. przy Szkole Podst. Nr 32 w Białymstoku odbył się KONKURS WIEDZY O BIAŁOSTOCCZYŹNIE. W ogólnej punktacji międzyszkolnej pierwsze miejsca zajęły:
 I Szk. Podst. Nr 21 II Szk. Podst. Nr 29.

19 MAJ 1974r. "Pochód Gwiaździsty" Dn. 19 maja ulicami śródmieścia przemaszerował wielobarwny pochód nastolatków ze szkół podst. naszego miasta. Zebrani na trasie pochodu mieszkańcy miasta oklaskiwali wszystkie szkoły, między innymi naszą, która zaprezentowała filmy kinematografii polskiej: "Pan Wołodyjowski" oraz "W pustyni i w puszczy". Przebrani i ucharakteryzowani uczniowie prezentowali się wspaniale. Nasza szkoła była jedną z najlepszych.

"Zima stulecia" Tegoroczna zima spłatała nam dużego figla. Z niecierpliwością oczekiwany przez wszystkich śnieg nie spadł. Przeciwnie, w styczniu zanotowano od bardzo dawna nie spotykane zjawisko - niebo rozdzierały błyskawice i grzmoty. Rewelacją było też pojawienie się w niektórych ogródkach pierwszych wiosennych kwiatów i zielonych pąków na drzewach. Meteorolodzy i my zadajemy sobie pytanie: czy będzie prawdziwa zima?

"Potop" Uczniowie naszej szkoły obejrzeli filmową adaptację powieści H. Sienkiewicza "Potop". Tak jak tysiącom widzów w całym kraju film ten przypadł nam do serca. Wywarł na nas ogromne wrażenie.

ROK 1975/1976 

Próg szkoły przekroczyliśmy wcześniej niż zwykle, bo już 21 VIII. Ogółem uczy się 965 uczniów pod okiem 42 nauczycieli.

14 X 1975r. 14 X obchodzony był w tym roku szczególnie uroczyście. Lekcje się nie odbyły, a do szkoły udały się tylko delegacje poszczególnych klas. Wraz z licznym gronem rodziców były one świadkami uroczystej akademii, podczas której przybyły na tę uroczystość wiceprezydent miasta P. Piekarski wraz z inspektorem szk. S. Dąbrowskim wręczyli zasłużonym nauczycielom sześć Złotych Krzyży Zasługi i Nagrodę Ministra I stopnia

 

ROK 1976/1977

W kronice zamieszczono dwa artykuły wycięte z gazety. "O uśmiech i radość dziecka" Młodzież Szkoły Podstawowej Nr 29 w Białymstoku podjęła akcję "Gazety" i PKPS prowadzoną pod hasłem: "O uśmiech i radość dziecka". Zebrane zabawki przekazano wychowankom Państwowego Domu Dziecka w Supraślu.

"Sportowa zima" Z Ogniskiem TKKF "Klubowe" Trwają zimowe ferie dla uczniów szkół podstawowych. Nie wszyscy jednak wyjechali z Białegostoku na zimowiska. (...) W Szkole Podstawowej Nr 29 prowadzone są gry i zabawy na świeżym powietrzu. Zajęcia na lodowisku i śniegu prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. Dużym powodzeniem wśród "maluchów" cieszy się nauka jazdy na łyżwach, zorganizowana została też dla najmłodszych rytmika w sali gimnastycznej.

 

ROK 1980/1981

1980r. W miesiącu czerwcu zorganizowano obóz wędrowny na trasie: Stańczyki - Wiżajny. W obozie uczestniczyły harcerki i harcerze naszej szkoły.

LISTOPAD 1980r. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny o tematyce dowolnej. Na 25 prac z miasta Białegostoku 4 prace pochodzą z naszej szkoły.

W kronice zamieszczono notatkę z gazety. "Współpraca koła ZBoWiD z młodzieżą" Niedawno w Szkole Podstawowej Nr 29 w Białymstoku odbył się uroczysty apel, w którym uczestniczyli przedstawiciele koła ZBoWiD nr 2. (...) Za współpracę z kołem ZBoWiD nr 2 dyrektor szkoły - Jerzy Kowalewski został wyróżniony dyplomem uznania. (...)

 

ROK 1982/1983 

"Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku" Uchwałą Rady Pedagogicznej szkoła otrzymała swego patrona. Będą to "Synowie Pułku". W tym celu odbywają się spotkania "Synów Pułku" z dziećmi i młodzieżą. Uczestniczą w lekcjach historii i godzinach wychowawczych, dzieląc się wspomnieniami z lat wojny. Młodzież bierze czynny udział w przygotowaniach do nadania szkole imienia. Z tej okazji zostały zorganizowane konkursy: recytatorski, muzyczny, plastyczny.
W kronice zamieszczono artykuł wycięty z gazety - "Synowie Pułku - bliscy sercem uczniom."

 

ROK 1983/1984

Artykuły o naszej szkole zamieszczone w gazecie. "Szkoła im. Synów Pułku" W sobotę 8 października 1983r. Szkoła Podstawowa Nr 29 w Białymstoku przy ulicy Promiennej otrzyma imię "Synów Pułku". Podczas uroczystości odbędzie się wręczenie sztandaru dla szkoły ufundowanego przez białostockich "Synów Pułku". W międzyczasie dokonane zostanie odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej pamięci najmłodszych żołnierzy z lat 1939-1945, którzy z bronią w ręku walczyli o wolność naszej Ojczyzny. Uroczystości zapowiadają się niezwykle odświętnie. Wręczenie sztandaru odbędzie się w asyście Kompanii Honorowej WP, pocztów sztandarowych, organizacji ZBoWiD-u i szkół białostockich. (...)"

11 PAŹDZIERNIK 1983r. "Sympozjum naukowe - dialog o ojczyźnie" 11 X odbyło się Sympozjum naukowe poświęcone ojczyźnie. Przedstawicielami byli nauczyciele i uczniowie, robotnicy i emeryci. W naszej kronice zamieszczono zdjęcia i artykuły z gazety z wypowiedziami nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

23 PAŹDZIERNIK 1983r. Nasz poczet sztandarowy obecny był na uroczystości nadania imienia "Synów Pułku" szczepowi harcerskiemu w Malawiczach koło Sokółki. Już szesnaście szczepów harcerskich i dziewięć szkół w kraju nosi zaszczytne imię "Synów Pułku".

"Coraz lepsi w pływaniu" W zawodach w Płocku pływacy z naszej szkoły spisali się bardzo dobrze. Oprócz białostoczan udział brali zawodnicy z MKS Płock, Delfina Łódź, Iskry Konin, Włókniarza Kalisz. Cztery razy zdecydowanie wygrywali swe konkurencje, drugie miejsce i trzecie zajmowali po trzy razy.

"Jubileuszowy puchar im. J. Iwanowa dla pływaków Juvenii" Pływacy z naszej szkoły wzięli udział w X jubileuszowych zawodach ogólnopolskich dzieci. Wśród dziewcząt triumfował Białystok - 128 pkt., przed Ostrołęką - 108, Puławami - 98 i Płockiem - 92. Natomiast wśród chłopców także zwyciężył Białystok.

 

ROK 1984/1985

Dnia 12 X nasza szkoła - w I rocznicę nadania imienia "Synów Pułku" - została wyróżniona Złotą Odznaką "Zasłużony Białostocczyźnie". W uroczystości uczestniczyli: "Synowie Pułku", przedstawiciele władz miejskich, PZPR, pedagodzy, dzieci i młodzież szkolna.

STYCZEŃ 1984r. Przy Samorządzie Szkolnym powstało Koło Przyjaciół "Synów Pułku".

24 KWIECIEŃ 1984r. W VI Sztafecie Szlakiem Pomników Walk i Męczeństwa Na Białostocczyźnie nasza szkoła zajęła III miejsce.

MAJ 1985r. Z okazji 40 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem sztandar naszej szkoły został udekorowany honorową odznaką "Za zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację".

 

ROK 1985/1986 

27 IX 1985r. Odbył się uroczysty apel. "Synowie Pułku" wraz z komandorem J. Czerwińskim obejrzeli wystawę plastyczną w poszczególnych etapach: 1. Rok 1939. 2. Lata walki i okupacji. 3. Wyzwolenie. 4. Dzień dzisiejszy. Wystąpił zespół wokalno - muzyczny oraz zespół "Ptyś".

14 X 1985r. Dzień Nauczyciela obchodzony był uroczyście i serdecznie. Medalem "Czterdziestolecia PRL" odznaczono Dyrektora szkoły - Jerzego Kowalewskiego.

28 V 1985r. "Sejmik Pokoju" 28 V w naszej szkole odbył się "Sejmik Pokoju". Obecni byli zaproszeni goście oraz młodzież. Przygotowano referaty poświęcone sprawom pokoju na świecie. Eksponowano również piękne plakaty pod hasłem: "Młodzież chce żyć w pokoju". Następnie odczytany został apel pokoju wzywający narody świata do zachowania pokoju oraz całkowitego rozbrojenia.

5 VI 1985r. "Turniej szkół" Rozpoczęły się ćwierćfinały. Nasza szkoła walczyła ze SP 18, 25, 10. We wszystkich konkurencjach byliśmy najlepsi. Wygraliśmy przewagą 18 pkt. Drugiego dnia walczyliśmy ze SP 11, 8. Niestety, zabrakło nam do zwycięstwa dwóch pkt. Wygrała SP 11. My zajęliśmy drugie miejsce. Jednak zdaniem wszystkich widzów byliśmy lepsi. To nas nie zraża, wygramy w przyszłym roku.

ROK 1986/1987

Dniu Nauczyciela niektórzy pedagodzy zostali wyróżnieni Nagrodami Kuratora i Inspektora: A. Szajkowska, I. Łobaszewska, M. Kukliński.

LISTOPAD 1987r. W trakcie apelu przygotowanego przez opiekuna szkolnego koła LOK, nauczyciela, por. rez. Andrzeja Zubryckiego wręczone zostały srebrne i złote odznaki LOK. Złote odznaki LOK otrzymali: B. Dąbrowska, I. Łobaszewska, A. Sochoń, C. Łaski, A. Lewosz. Srebrną odznakę LOK uzyskał M. Kukliński.

ZIMA 1987r. Na zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w pływaniu uczniowie naszej szkoły zdobyli 14 medali. Oto zwycięzcy: Rocznik 1973 Koprowicz Cezary, rocznik 1974 Stepańczuk Paweł, Bałdowska Luiza, Woszczyna Adam, rocznik 1975 Zambrowski Radosław, Dyszkiewicz Artur, Aleksiejuk Monika, Kulhawik Katarzyna, Brzozowski Adam.

27 V 1987r. "II Turniej szkół podstawowych" W półfinałach rywalizowaliśmy ze SP 12 i 4. Z początku byliśmy zawiedzeni ilością naszych punktów, ale już wkrótce podniósł nas na duchu konkurs matematyczny, chemiczny, plastyczny. Ze zmagań wyszliśmy zwycięsko. Zajęliśmy I miejsce!

3 CZERWIEC 1987r. Odbył się finał "II Turnieju szkół podstawowych". W kronice zamieszczono artykuł z gazety. "Konkurencję doceniamy, ale wygrać chęć też mamy" To mobilizujące hasło wisiało na tle innych, towarzysząc turniejowi szkół podstawowych w Białymstoku (...). Najpierw były eliminacje, półfinał i wreszcie finał, do którego po zawziętym, ale uczciwym "boju", spośród 12 podstawówek zakwalifikowały się cztery: 1, 6, 29, 36. (...) Ostatecznie puchar Inspektora Oświaty i Wychowania, a także 100 tys. zł. wywalczyła Szkoła Podstawowa Nr 29, której "dyrektoruje" Jerzy Kowalewski.

 

ROK 1989/1990 

WRZESIEŃ Inaugurację roku szkolnego rozpoczął nowy Dyrektor szkoły - mgr Jarosław Poczykowski.

Samorząd Szkolny pod kierunkiem Doroty Ciulkin redaguje miesięcznik szkoły "Szczawik". W gazetce tej zespół redakcyjny proponuje nam: humor, rozrywkę, poezję i inne atrakcje.

MARZEC 1990r. "Goście z Armenii w naszej szkole" Armenia - kraj, który uległ zniszczeniu z powodu trzęsienia ziemi. Gościliśmy właśnie w naszej szkole dzieci z Leninakanu. Przyjaźń nawiązała się szybko. Goście zwiedzili Warszawę, Białowieżę. Z pobytu w Polsce byli bardzo zadowoleni. Nasze dzieci jadą w czerwcu do Armenii. W kronice zamieszczono artykuł z gazety.

1990r. Nasza szkoła dokonuje systematycznych wpłat na "Centrum Zdrowia Dziecka", aby pomóc dzieciom chorym. Organizujemy też zbiórki pieniężne, aby pomóc bezdomnym zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody otrzymało dyplom za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony i właściwego kształtowania środowiska przyrodniczego.

"Osiągnięcia sportowe 1989/1990" VI miejsce - MIEJSKIE WSPÓŁZAWODNICTWO SZKÓŁ,
I miejsce - OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ,
IV miejsce - MIEJSKIE BIEGI PRZEŁAJOWE.

4 I 1991r. Do naszej szkoły zawitali goście z Litwy.

ROK 1991/1992


Nowy rok szkolny zaczęliśmy z nowym Dyrektorem szkoły - mgr JADWIGĄ BIEDRYCKĄ.

"Na pływakach Juvenii można polegać" Mistrzostwa Polski juniorów do lat 13 (w Ostrołęce). Pływacy Juvenii wywalczyli 7 medali i 16 miejsc finałowych. "16 zwycięstw pływaków Juvenii" Mistrzostwa 11-latków (w Krakowie). Spośród 20 rozegranych konkurencji 16 zakończyło się zwycięstwem reprezentantów Juvenii Białystok. Czołowymi lokatami dzielili się podopieczni trenera Andrzeja Mackiewicza (...).
Bezkonkurencyjne były również białostockie sztafety 4x50 m st. zmien. i 4x50 m dowolnym.

O naszych pływakach można by pisać długo..., długo... Brali udział w wielu zawodach, wygrywali, zdobywali medale. Nie sposób przedstawić wszystkie ich zasługi. Sygnalizujemy więc tylko symbolicznie ich sportowe osiągnięcia. Zainteresowanych odsyłamy do kroniki szkolnej. W niej znajdziecie wiele ciekawych danych na temat sportu w naszej szkole i to nie tylko w pływaniu. Szczególnie dużo osiągnięć było w ostatnim dziesięcioleciu naszej szkoły.

 

ROK 1994/1995

"Nasza 13" Uczniowie klasy VIIb zaczęli wydawać gazetkę szkolną "Promienną Trzynastkę". Opiekunami czasopisma są: I. Lis i T. Włodarczyk.

PAŹDZIERNIK 1995r. Nasza młodzież (3-osobowa delegacja) wraz z I. Lis uczestniczyła w spotkaniu pod Kockiem z uczestnikami walki "Polesie". Uroczystości związane były z uczczeniem 56 rocznicy ostatniej bitwy września 1939 roku. Złożono wieńce, zapalono znicze.

 

 ROK 1996/1997 

14 CZERWCA 1996r. Kuratorium Oświaty, Zespół Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku przyznali wyróżnienie zespołowi redakcyjnemu pisma "Promienna Trzynastka" w II Przeglądzie Prasy Uczniowskiej.

1 CZERWCA 1997r. Uczeń naszej szkoły Krzysztof Ossowski wytypowany przez Wojewódzki Zespół Organizacyjny Sejmu Dzieci i Młodzieży Szkolnej na posła z województwa białostockiego wziął udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

PAŹDZIERNIK 1997r. Odbył się uroczysty apel , na którym wręczono Srebrną Odznakę "Zasłużony Białostocczyźnie": A. Han, I. Lis, H. Włostowskiej.

Zarząd główny Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie przyznał naszej szkole "Odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP".

28 KWIECIEŃ 1997r. "Dzień Ziemi" W kronice zamieszczono artykuł z "Kuriera Porannego". Uczniowie kilku białostockich podstawówek postanowili Dzień Ziemi przenieść na ten weekend. Dogadali się z MPO, by firma podstawiła kontenery na śmieci i worki, po czym przystąpili do wiosennych porządków. (...) W sobotę z samego rana sprzątanie wokół szkoły rozpoczęli uczniowie SP Nr 29 przy ul. Promiennej. W tym samym czasie nad Białą licealiści zorganizowali ekologiczny happening. (...)

 

ROK 1998/1999

23 KWIECIEŃ 1998r. Nasz uczeń Robert Piszczatowski od kwietnia otrzyma stypendium przyznane przez prezydenta miasta na wniosek specjalnej kapituły. Uzyska je 10 najzdolniejszych uczniów.

4 GRUDZIEŃ 1998r. Uczniowie naszej szkoły dostarczyli do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej zebrane prezenty i podarowali je dzieciom.

15 WRZESIEŃ 1999r. "Kurier Poranny" pisze o nas: "Integracja na Promiennej" Festyn na Osiedlu Marczuk pomoże miejscowej szkole podstawowej. Główną atrakcją festynu zorganizowanego przez Radę Osiedla Marczuk, był pokaz sprzętu i umiejętności straży pożarnej. Oprócz tego Rada Osiedla przygotowała swoim mieszkańcom wiele gier i konkursów, a także występy zespołów. Pieniądze zebrane przez organizatorów będą przeznaczone na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Promiennej. To pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez Radę Osiedla Marczuk. (...) Dzieciaki chętnie uczestniczyły w wielu konkursach. Zainteresowaniem wśród dziewcząt cieszył się pokaz tańca towarzyskiego. Starsi chłopcy podziwiali rozgrywane walki bokserskie.
  Festyn taki odbył się również w czerwcu 2000r.

ROK 2000


WRZESIEŃ 2000r. I znów w naszej szkole zaszły istotne zmiany. W budynku mieszczą się dwie szkoły - Szkoła Podstawowa Nr 29 i Gimnazjum Nr 20. Jest trochę ciasno. Część drugiego piętra zajmują gimnazjaliści, a my mamy do dyspozycji I piętro i dwie sale na II piętrze. Sklepik umieszczono na środku naszego korytarza, a więc my mamy bliżej. Co będzie dalej? Czy będziemy potrafili żyć w zgodzie? Czas pokaże. Na razie nie jest źle.

Lata 2001 – 2003

Obie szkoły rozwijają się dobrze, ale przechodzimy różne koleje losu – jak to w życiu zwykle bywa. Raz jest dobrze, innym razem źle. Na początku mieliśmy jednego dyrektora dla obu szkół, później Zarząd Miasta podjął dziwną decyzję o rozdzieleniu Gimnazjum Nr 20 i Szkoły Podstawowej Nr 29. Nikt z tego nie był zadowolony. Dwie szkoły w jednym budynku i dwie Panie Dyrektor. To nie może się udać. To się prawie nigdy nie udaje. Pracę koniecznie musi nadzorować jedna osoba!!!

kwiecień 2003r. Mamy zapowiedź połączenia obu szkół pod kierunkiem jednego dyrektora. To najlepsze rozwiązanie dla nas. Od 1 września 2003 roku będziemy Zespołem Szkół Sportowych Nr 1 o profilu pływackim. Oby tylko decyzja znów nie uległa zmianie. Trochę szkoda, że już nie będziemy 29–ą. Ta liczba była zdecydowanie szczęśliwa dla nas. Czy jedynka – kojarząca się niechcący z niechcianą przez uczniów oceną również przyniesie nam szczęście?!! Bardzo byśmy tego chcieli.

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 85 651 15 05
e-mail: zsoms2@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony