Rekrutacja do świetlicy

Szanowni Państwo

Rozpoczynamy zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

na rok szkolny 2024/2025 

- dzieci będących uczniami naszej szkoły

- dzieci uczestniczących w naborze do klas pierwszych

 

 

ZAPISUJĄC DZIECKO DO ŚWIETLICY RODZIC/OPIEKUN PRAWNY POWINIEN:

ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY 

  

  1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej prawidłowo wypełnionej „KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY” w terminie do 20.06.2024 r.

 

  1. Druk: „KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY” znajduje się na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie szkoły i świetlicy szkolnej.

 

  1. Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone po ustalonym terminie oraz złożone w trakcie roku szkolnego rozpatruje Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku.

 

  1. W „KARCIE ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY” godziny pobytu dziecka w świetlicy szkolnej  rodzice/opiekunowie prawni uzupełniają do 20.09.2024 r. po zapoznaniu uczniów z planem lekcji.

 

UWAGA! W każdym roku szkolnym wymagane jest złożenie nowej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

 

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 85 651 15 05
e-mail: zsoms2@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony