Patron

Synowie Pułku 

Młodociani żołnierze uczestniczyli w walce z okupantem w jednym szeregu z dorosłymi żołnierzami. 26.04.1968 roku w "Ekspresie Wieczornym" ukazała się notatka pt. "Gdzie jesteś Jurku? Szukamy "Synów Pułku" (notatkę i zdjęcie nadesłała Halina Rozmarynowska, opiekująca się Jurkiem w czasie wojny).
Tak zaczęła się akcja, której rezultatem było powstanie środowisk byłych najmłodszych żołnierzy i partyzantów II wojny światowej - "Synów i Córek Pułku".

              We wrześniu 1968r. minister obrony narodowej ustanowił odznakę "Syn Pułku".
Ta pamiątkowa odznaka jest nadawana tym osobom, które jako młodociani żołnierze w latach 1939 - 1945, nie mając ukończonych 17 lat życia brały udział w walkach z hitlerowskim okupantem w jednostkach LWP, polskich formacjach wojskowych za granicą, w oddziałach partyzanckich. Akcja ta została przeprowadzona również na terenie białostocczyzny, jej organizatorem był A. Frąckiewicz.

W 1969r. środowisko "Synów Pułku" liczyło 6 osób.

        patron.gif 


Dnia 12 października 1983 roku Szkoła Podstawowa Nr 29 otrzymała zaszczytne imię "Synów Pułku", a środowisko Synów Pułku w czasie uroczystości ofiarowało szkole sztandar. Przed wejściem do szkoły została wmurowana tablica pamiątkowa, przy której co roku młodzież zapala znicze i składa wiązanki kwiatów. Tablica poświęcona pamięci młodocianych żołnierzy znajduje się też w sali historycznej.
Dzień 12 października każdego roku stał się świętem szkoły.

Środowisko Synów Pułku uzyskało zgodę na nadanie ulicy nazwy "Synów Pułku" na terenie Białegostoku. Przy tej ulicy został też odsłonięty pomnik poświęcony pamięci młodocianych żołnierzy, którzy oddali życie za ojczyznę.

 

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Synów Pułku w Białymstoku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku
ul. Promienna 13a
15-720 Białystok
tel. 85 651 15 05
e-mail: zsoms2@um.bialystok.pl
Powrót na początek strony